Liên chi đoàn

       DANH SÁCH BÍ THƯ CÁC LIÊN CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

STT

Liên chi đoàn

Bí thư LCĐ

Số điện thoại

1

Cơ khí và Động lực

Nguyễn Trọng Du

0912.650.116

2

Công nghệ năng lượng

Hà Huy Thắng

0938.666.823

3

Công nghệ thông tin

Cù Việt Dũng

0163.770.737

4

Điều khiển và Tự động hóa

Lê Quốc Dũng

0916.821.983

5

Điện tử viễn thông

Trần Trọng Thắng

014.525.747

6

Kinh tế và quản lý

Ngô Trọng Tuấn

0982.215.890

7

Kỹ thuật điện

Phạm Mạnh Hải

0963.717.583

8

Kỹ thuật hạt nhân

Đinh Văn Thìn

0973.062.777

9

Quản lý công nghiệp và năng lượng

Đõ Hữu Chế

0936.864.040

10

Chất lượng cao

Phạm Việt Bình

0906.176.176

11

Liên chi Đoàn Cơ quan

Phạm Nhất Linh

0985.142.814

Bạn cần hỗ trợ?