Đoàn trường

     DANH SÁCH BCH ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2017 - 2020

STT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Chu Văn Tuấn

Bí thư

Phòng Đào tạo

2

Trần Thanh Hoài

Phó Bí thư

Bộ môn GDTC&QPAN

3

Ngô Trọng Tuấn

Phó Bí thư

Khoa Kinh tế & Quản lý

4

Nguyễn Vân Anh

UVTV

Phòng Hành chính quản trị

5

Phùng Minh Tuấn

UVTV

Phòng Công tác HSSV

6

Phạm Việt Bình

UV BCH

Khoa Kinh tế & Quản lý

7

Cù Việt Dũng

UV BCH

Khoa Công nghệ thông tin

8

Trần Nam Dương

UV BCH

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

9

Nguyễn Thị Kim Duyên

UV BCH

Khoa Quản lý công nghiệp & năng lượng

10

Phạm Mạnh Hải

UV BCH

Khoa Kỹ thuật điện

11

Phạm Nhất Linh

UV BCH

Phòng Tổ chức cán bộ

12

Trương Hồng Quân

UV BCH

Phòng Hành chính quản trị

13

Nguyễn Xuân Sơn

UV BCH

Xưởng thực hành

14

Hà Huy Thắng

UV BCH

Khoa Công nghệ năng lượng

15

Đinh Văn Thìn

UV BCH

Bộ môn Điện hạt nhân

16

Nguyễn Đoàn Hà An

UV BCH

Sinh viên – LCĐ CLC

17

Trần Ngọc Lâm

UV BCH

Sinh viên Khoa Kỹ thuật điện

18

Đào Thị Mơ

UV BCH

Sinh viên – Phó Bí thư LCĐ Khoa CN Cơ khí

19

Đào Xuân Sơn

UV BCH

Sinh viên – Phó Bí thư LCĐ Khoa ĐTVT

20

Nguyễn Trung Tĩnh

UV BCH

Sinh viên – Phó Bí thư LCĐ Khoa CN Tự động

21

Nguyễn Thị Minh Trang

UV BCH

Sinh viên Khoa Quản lý năng lượng

Bạn cần hỗ trợ?