Câu lạc bộ

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                                                          DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÁC CÂU LẠC BỘ

TT

Câu lạc bộ

Ban chủ nhiệm

Điện thoại

1

CLB Thanh niên tình nguyện

Đ/c Ngô Trọng Tuấn (Phụ trách CLB)

Đ/c Lưu Thành Công (Phó Chủ nhiệm)

0982215890

01629843325

2

CLB Thanh niên vận động hiếm máu

Đ/c Trần Nam Dương (Phụ trách CLB)

Đ/c Trần Thu Hằng (Phó chủ nhiệm)

0968224856

0989818335

3

CLB Văn nghệ

Đ/c Nguyễn Vân Anh (Chủ nhiệm)

Đ/c Nguyễn Thanh Hằng (Phó Chủ nhiệm)

0943882468

0969808427

4

CLB Kỹ năng EPU

Đ/c Nguyễn Kim Duyên (Phụ trách CLB)

Đ/c Nguyễn Đăng Nghĩa (Ban chủ nhiệm)

0936864040

01636875909

5

CLB Tiếng Anh

Đ/c Phạm Việt Bình (Phụ trách CLB)

Đ/c Phạm Thảo Hoàn (Phó Chủ nhiệm)

0909176176

01628789269

6

CLB Kế toán-Kiểm toán-Tài chính

Đ/c Đặng Quốc Hương (Phụ trách CLB)

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà (Phó chủ nhiệm)

0915256686

01649966961

7

CLB Robocon

Đ/c Triệu Khắc Quang (Phó chủ nhiệm)

0981831606

8

CLB Guitar

Đ/c Lý Thị Phương Ninh (Phó chủ nhiệm)

01682691177

 

 

Bạn cần hỗ trợ?